Materiały dla nauczycieli

Dla nauczycieli!

Szanowni Pedagodzy,  zapraszamy do korzystania z aplikacji edukacyjnych w celu uzupełnienia wiadomości z różnych przedmiotów i uatrakcyjnienia prowadzonych lekcji.  Poniżej garść propozycji metodycznych do wykorzystania: 

Nauczyciele historii mogą skorzystać w szczególności z aplikacji umieszczonych przy postaciach: 

Heleny Marusarzówny (kurierki tatrzańskiej w okresie II wojny), Stefanii Wojtulanis (pilotce w czasie II wojny), Krystyny Skarbek (agentki brytyjskiego wywiadu z czasów II wojny światowej), Elżbiety Zawackiej (kurierki, agentki z czasów II wojny światowej, jedynej kobiety – cichociemnej). 

Nauczyciele języka polskiego mogą wykorzystać filmy i aplikacje do pogłębienia wiedzy z różnych epok literackich: 

Średniowiecze – św. Urszulę Ledóchowską można doskonale zestawić, porównując dawny i współczesny ideał świętości. 

Barok – Elżbieta Sieniawska kobieta związana ze sferami polityki i kultury epoki XVII wieku. 

Oświecenie – Konstancja Benisławska twórczyni poezji religijnej będącej uzupełnieniem literatury epoki stanisławowskiej; Izabela Czartoryska kolekcjonerka narodowych pamiątek.

Romantyzm – biografia Klaudyny Potockiej dopełnia realia życia Polaków na emigracji po klęsce powstania listopadowego. 

Pozytywizm  – biografia Elizy Orzeszkowej przywołuje szeroki kontekst społeczno-polityczny związany z represjami carskimi po powstaniu styczniowym oraz pokazuje wprowadzanie programu pozytywistycznego na ziemiach polskich.

Młoda Polska – Olga Boznańska i jej malarstwo portretowe uzupełni modernistyczny wizerunek artysty/artystki; Helena Modrzejewska i Gabriela Zapolska to postacie, które także będą interesującym kontekstem do omawiania życia teatralnego epoki, pozycji kobiety na przełomie wieków. 

Dwudziestolecie międzywojenne – postać Zofii Stryjeńskiej, jej kontakty z innymi artystami i bogata twórczość pomoże zrozumieć różne zjawiska obecne w okresie międzywojennym. Biografia Poli Negri przybliży historię kina niemego i dźwiękowego w Polsce, Europie i na świecie. 

Nauczyciele przyrody mogą zapoznać uczniów z postacią i działalnością Simony Kossak w Puszczy Białowieskiej.

Nauczyciele wychowania fizycznego mogą wykorzystać w pracy aplikacje związane z postaciami: Krystyny Chojnowskiej – Liskiewicz (żeglarki, która samotnie opłynęła kulę ziemską) czy Heleny Marusarzówny (świetnie zapowiadającej się narciarki zamordowanej przez hitlerowców w czasie II wojny), a także Ireny Szewińskiej – najwybitniejszej polskiej lekkoatletki czy Wandy Rutkiewicz – zasłużonej himalaistki. 

Lekcje wychowawcze

Wszystkie aplikacje przewidziane są do wykorzystania na godzinach wychowawczych, jako sposób na popularyzowanie ciekawych biografii kobiet i wzorców postaw.